CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH
Địa chỉ: 53A Đường Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)  35100127 – Fax:  (08)  35100126 – Hotline: 0909.773.264 – MST:
3702300962